(0262) 3877 449 (giờ hành chính)
0848 75 44 99 (ngoài giờ hành chính)

(0262) 3877 449 (giờ hành chính)
0848 75 44 99 (ngoài giờ hành chính)

Thông báo tuyển dụng giáo viên dạy thực hành lái xe

Thông báo tuyển dụng giáo viên dạy thực hành lái xe

Đã có GPLX các học viên thi đạt kỳ sát hạch ngày 26/09/2022

Đã có GPLX các học viên thi đạt kỳ sát hạch ngày 26/09/2022

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Đã có GPLX các học viên thi đạt kỳ sát hạch ô tô ngày 04/08/2022

Đã có GPLX các học viên thi đạt kỳ sát hạch ô tô ngày 04/08/2022

VINASME Tây Nguyên bắt đầu trả GPLX cho học viên thi đạt kỳ SHLX ngày 26/07/2022

VINASME Tây Nguyên bắt đầu trả GPLX cho học viên thi đạt kỳ SHLX ngày 26/07/2022

Đã có GPLX các học viên thi đạt kỳ sát hạch Mô tô ngày 24/07/2022

Đã có GPLX các học viên thi đạt kỳ sát hạch Mô tô ngày 24/07/2022

Đã có GPLX các học viên thi đạt kỳ sát hạch 03/07/2022

Đã có GPLX các học viên thi đạt kỳ sát hạch 03/07/2022

Thông báo tuyển dụng

Tuyển nhân viên làm việc tại Khoa Đào tạo lái xe

Đã có GPLX hạng A1, A2 các học viên thi đạt kỳ sát hạch ngày 26/03/2022

Đã có GPLX hạng A1, A2 các học viên thi đạt kỳ sát hạch ngày 26/03/2022

Hướng dẫn thi sát hạch
Hướng dẫn thi sát hạch
Phần mềm ôn luyện
Phần mềm ôn luyện
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
LIÊN KẾT WEBSITE