Phí ôn luyện xe thiết bị, thuê sân, thuê xe tập lái

Cập nhật lúc: 09:21 13/12/2017

LỆ PHÍ ÔN LUYỆN XE THIẾT BỊ TRONG HÌNH:

HẠNG B1,B2    -    360.000 đ/GIỜ

HẠNG C           -    400.000 đ/GIỜ

HẠNG D           -    450.000 đ/GIỜ

HẠNG E           -    500.000 đ/GIỜ

 

LỆ PHÍ ÔN LUYỆN XE THIẾT BỊ ĐƯỜNG TRƯỜNG:

HẠNG B1,B2    -   450.000 đ/GIỜ

HẠNG C           -    500.000 đ/GIỜ

HẠNG D           -    550.000 đ/GIỜ

HẠNG E           -    550.000 đ/GIỜ

 

THUÊ SÂN ĐỂ ÔN LUYỆN:

HẠNG B           -   150.000 đ/GIỜ

HẠNG C           -    170.000 đ/GIỜ

HẠNG D           -    200.000 đ/GIỜ

HẠNG E           -    200.000 đ/GIỜ

 

XE KHÔNG GẮN THIẾT BỊ:

Xe hạng B ( Gentra hoặc tương đương ) : 220.000 VNĐ/Giờ

Xe hạng C         - 240.000 VNĐ/Giờ

Xe hạng D         - 260.000 VNĐ/Giờ

Xe hạng E         - 280.000 VNĐ/Giờ

Xe số tự động ( Kia Morning) : 250.000 VNĐ/Giờ