Liên hệ chi nhánh Eakar

Cập nhật lúc: 09:29 11/05/2021

Địa chỉ: Km59, QL26, Xã Ea Dar, Huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3 627 888 (Cô Hồng).

Facebook/Messenger: https://www.facebook.com/Vinasme.Eakar

Bản đồ:

Văn phòng Vinasme M' Đrăk

Địa chỉ: Km88 - thôn 2 - Krông Jing, Huyện M'Đrắk - tỉnh Đăk Lăk

Điện thoại: 02623.684.499.

Hotline: 0839.684.499 ( Cô Đàm Dương).

Facebook/Messenger: https://www.facebook.com/vinasmemdrak.0839.684.499