Lịch sử hình thành và phát triển

Cập nhật lúc: 08:30 12/04/2021

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VINASME TÂY NGUYÊN

Địa chỉ: 03 Phạm Hùng - P.Tân An - TP. BMT
Websit
e: http://www.vinasmetaynguyen.edu.vn
Email: vinasmetaynguyen@gmail.com
   
Điện thoại: 0262. 3877 449
Fax: 0262. 3877 448

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 


- Trường Trung cấp nghề VINASME Tây Nguyên được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 14/2/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk.
- Trường thực hiện hoạt động dạy nghề theo giấy phép số 03/GCNĐKDN cấp ngày 04/5/2009 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội.
- Trường Trung Cấp nghề VINASME Tây Nguyên chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của sở LĐ-TB & XH Tỉnh Đắk Lắk, được hưởng các chế độ chính sách thuộc hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do nhà nước ban hành.  

- Hưởng ứng kêu gọi đầu tư của UBND tỉnh Đắk Lắk. Trường trung cấp nghề VINASME Tây Nguyên ra đời là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đào tạo nghề gồm các đơn vị thành viên là Trung tâm sát hạch lái xe VINASME TÂY NGUYÊN, Trung tâm tư vấn đào tạo nghề & Phát triển nguồn nhân lực. Doanh nghiệp đã đi những bước tiên phong trong phong trào xã hội hóa giáo dục và sát hạch lái xe ở tỉnh Dak Lak. Trường TCN VINASME TÂY NGUYÊN là địa chỉ đào tạo lái xe các hạng uy tín hàng đầu của tỉnh và trong khu vực. Trung tâm sát hạch lái xe VINASME TÂY NGUYÊN là Trung tâm duy nhất trên địa bàn tỉnh Đaklak đủ điều kiện tổ chức Sát hạch giấy phép lái xe các hạng đạt loại I.

- Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại tờ Trình số 24/TTr-SLĐTBXH, ngày 19/3/2018. Cho phép thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Vinasme Tây Nguyên trên cơ sở chuyển đổi từ Trường trung cấp nghề Vinasme Tây Nguyên.