Hotline: (0262). 3877 449

Hotline: (0262). 3877 449

Khai giảng khóa đào tạo lái xe tháng 11/2020

Khai giảng khóa đào tạo lái xe tháng 11/2020

Khai giảng lớp B1, B2, C tháng 10/2020

Khai giảng lớp B1, B2, C tháng 10/2020

Tích cực học tập và ôn luyện trên sân trường

Tích cực học tập và ôn luyện trên sân trường

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động học tập và giảng dạy tại TT GDNN VINASME Tây Nguyên để phòng chống sự lây lan dịch Covid-19

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động học tập và giảng dạy tại TT GDNN VINASME Tây Nguyên đề phòng chống sự lây lan dich Covid-19

Ngày 25/07: Tốt nghiệp khóa ĐTLX hạng B2K324,325, B1-ATK28, DK153

Ngày 25/07: Tốt nghiệp khóa ĐTLX hạng B2K324,325, B1-ATK28, DK153

LỊCH TỐT NGHIỆP - SÁT HẠCH THÁNG 07/2020 (SỬA ĐỔI)

LỊCH TỐT NGHIỆP - SÁT HẠCH THÁNG 07/2020

CN Eakar: Học lý thuyết hạng A1 tháng 6/2020

CN Eakar: Học lý thuyết hạng A1 tháng 6/2020

B2K324: Lời dặn dò trước khi đi đường trường

B2K324: Lời dặn dò trước khi đi đường trường

Khai giảng lớp B2K330,331; CK141

Khai giảng lớp B2K330,331; CK141

LỊCH TỐT NGHIỆP - SÁT HẠCH THÁNG 06/2020

LỊCH TỐT NGHIỆP - SÁT HẠCH THÁNG 06/2020

Hướng dẫn thi sát hạch
Hướng dẫn thi sát hạch
Phần mềm ôn luyện
Phần mềm ôn luyện
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
LIÊN KẾT WEBSITE