(0262) 3877 449 (giờ hành chính)
0848 75 44 99 (ngoài giờ hành chính)

(0262) 3877 449 (giờ hành chính)
0848 75 44 99 (ngoài giờ hành chính)

Ngày 11/01/2021: Các lớp B2K337,338; B2-CK68; DK160; EK143 tham gia kì Tốt nghiệp cuối khóa

Ngày 11/01/2021: Các lớp B2K337,338; B2-CK68; DK160; EK143 tham gia kì Tốt nghiệp cuối khóa

Ngày 10/01/2021: Khai giảng đầu năm lớp B2K347,348; CK147

Ngày 10/01/2021: Khai giảng đầu năm lớp B2K347,348; CK147

Lịch Khai giảng, Tốt nghiệp, Sát hạch tháng 1/2021

Lịch Khai giảng, Tốt nghiệp, Sát hạch tháng 1/2021

Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên kỉ niệm 13 năm thành lập

Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên kỉ niệm 13 năm thành lập

Khai giảng lớp B2K345,346; CK146

Khai giảng lớp B2K345,346; CK146

Khai giảng khóa đào tạo lái xe tháng 11/2020

Khai giảng khóa đào tạo lái xe tháng 11/2020

Khai giảng lớp B1, B2, C tháng 10/2020

Khai giảng lớp B1, B2, C tháng 10/2020

Tích cực học tập và ôn luyện trên sân trường

Tích cực học tập và ôn luyện trên sân trường

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động học tập và giảng dạy tại TT GDNN VINASME Tây Nguyên để phòng chống sự lây lan dịch Covid-19

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động học tập và giảng dạy tại TT GDNN VINASME Tây Nguyên đề phòng chống sự lây lan dich Covid-19

Ngày 25/07: Tốt nghiệp khóa ĐTLX hạng B2K324,325, B1-ATK28, DK153

Ngày 25/07: Tốt nghiệp khóa ĐTLX hạng B2K324,325, B1-ATK28, DK153

Hướng dẫn thi sát hạch
Hướng dẫn thi sát hạch
Phần mềm ôn luyện
Phần mềm ôn luyện
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
LIÊN KẾT WEBSITE