Đã có GPLX các học viên thi đạt kỳ sát hạch 03/07/2022

Cập nhật lúc: 15:18 20/07/2022

Đã có GPLX các học viên thi đạt kỳ sát hạch 03/07/2022

Phòng Đào tạo Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên trân trọng thông báo:

Các anh/chị học viên đã thi đạt kỳ sát hạch ngày 03/07/2022 vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên để nhận GPLX. Thời gian trả GPLX từ ngày 20/07/2022.

Lưu ý:

- Khi đi anh/chị mang theo CCCD/CMND.

- Vui lòng đến nhận trực tiếp, không nhờ người khác nhận thay.

Phòng Đào tạo xin chúc mừng các anh/chị học viên. Chúc các anh/chị vững tay lái trên các cung đường, VI VU VUI VẺ.