VINASME Tây Nguyên bắt đầu trả GPLX cho học viên thi đạt kỳ SHLX ngày 26/07/2022

Cập nhật lúc: 16:50 10/08/2022

VINASME Tây Nguyên bắt đầu trả GPLX cho học viên thi đạt kỳ SHLX ngày 26/07/2022

Phòng Đào tạo Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên trân trọng thông báo:

Các anh/chị học viên đã thi đạt kỳ sát hạch ô tô ngày 26/07/2022 vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên để nhận GPLX. Thời gian trả GPLX từ ngày 10/08/2022.

Lưu ý:

- Khi đi anh/chị mang theo CCCD/CMND.

- Vui lòng đến nhận trực tiếp, không nhờ người khác nhận thay.

Phòng Đào tạo xin chúc mừng các anh/chị học viên. Chúc các anh/chị vững tay lái trên các cung đường, VI VU VUI VẺ.