4.THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP LÁI XE

Cập nhật lúc: 17:46 13/12/2017

THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP LÁI XE

Điều 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTV quy định về thời hạn của bằng lái xe như sau: 

  • Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3: Không có thời hạn.
  • Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì bằng lái được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.
  • Giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.
  • Giấy phép lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp./.